Rewitalizacja - Sulejów

BC/Case Studies/Rewitalizacja - Sulejów
Sulejów

Rewitalizacja

Kilka słów o projekcie

Nasza firma pozyskała dotację na rewitalizację Miasta Sulejów.
Zakres projektu obejmował rewitalizację obszarów wytyczonych w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Sulejów na lata 2016‐2023”, tj. Plac Straży, ul. Górna, ul. Krakowska, ul. Rynek, ul. Szkolna.

Głównym celem projektu była przebudowa Placu Straży i ul. Krakowskiej. Adaptacja ul. Górnej. Przebudowa ulicy Rynek wraz z infrastrukturą komunalną, zagospodarowanie terenów przy ulicy Szkolnej na cele turystyczno‐rekreacyjne.

Celem pośrednim jest przywrócenie funkcji społeczno‐gospodarczych na terenach zdegradowanych, w szczególności wdrożenie rozwiązań, które ożywią życie publiczne w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej.

Projekt ten realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020.

Wartość projektu – 14 971 246,99zł
Pozyskana dotacja – 10 054 871,00 zł