Pasywne Przedszkole

BC/Case Studies/Pasywne Przedszkole
Lipce Reymontowskie

Pasywne Przedszkole

Kilka słów o projekcie

Nasza firma pozyskała dotację na pasywne przedszkole w Gminie Lipce Reymontowskie.
Na początku października 2021 r. inwestycja została odebrana. Ten nowy obiekt przeznaczony jest dla 4 oddziałów po 25 dzieci z pełnym zapleczem kuchennym. Nowe przedszkole przystosowane jest również dla osób niepełnosprawnych. Nowatorska idea energetyczno-architektoniczna, która została zastosowana przy budowie przedszkola przyczyniła się do tego, że powstał budynek o bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania wnętrza 11,7 kWh/(m2/rok). Komfort termiczny zapewniony jest przez pasywne źródła ciepła (pompa ciepła, panele fotowoltaiczne i inne urządzenia elektryczne, bezpośrednie zyski ciepła z promieniowania słonecznego poprzez odpowiednio zaprojektowany układ okien i przeszkleń w budynku, ciepło odzyskane z wentylacji).

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 4 482 294,23 zł
Wartość dofinansowania: 2 681 600,41 zł

Nasza firma poprowadziła również kampanie promocyjną przedszkola. Dzieci i dorośli wysłuchały prelekcji o podstawach budownictwa pasywnego oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Zobaczyły również jak konwencjonalne źródła energii negatywnie wpływają na ich środowisko. Po wysłuchaniu prelekcji wszyscy mogli zwiedzić nowe przedszkole.