Rewitalizacja - Bolimiów

BC/Case Studies/Rewitalizacja - Bolimiów
Bolimiów

Rewitalizacja

Kilka słów o projekcie

Założeniem interwencji jest rewitalizacja centrum miasta Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności. Centrum to pełnić ma funkcję reprezentacyjną Bolimowa, oraz służyć jako miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i odwiedzających.

Przedsięwzięcie obejmuje modernizację rynku im. Tadeusza Kościuszki, przyległych do niego ulic Koziej i Żabiej, fragmentu ulic Zastodolnej oraz Senatorskiej, termomodernizację budynku urzędu gminy, remont budynku domu ludowego oraz remont budynku przystanku.

Celem projektu była rewitalizacja przestrzeni publicznej gminy Bolimów poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych, w szczególności wdrożenie rozwiązań, które ożywią życie publiczne w sferze społecznej, gospodarczej, kulturalnej i rekreacyjnej, niwelując przy tym zjawiska związane z problemami społeczności lokalnej.

Wartość projektu - 5 846 698,20 zł
Pozyskana dotacja - 3 281 255,00 zł