Odnawialne Źródła Energii

BC/Case Studies/Odnawialne Źródła Energii
Województwo Łódzkie

Odnawialne Źródła Energii

Kilka słów o projekcie

Ponad 42 miliony złotych dotacji otrzymają nasi klienci na montaż odnawialnych źródeł energii w ramach konkursu nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Pośród 29 projektów, które uzyskały dofinansowanie w całym województwie 12 zrealizował nasz zespół. Bardzo dziękujemy za zaufanie!

Oto projekty, które uzyskały dofinansowanie wraz z kwotą dotacji:

 • Gmina Żychlin - 2 389 082,25 PLN
 • Gmina Maków - 1 257 371,00 PLN
 • Gmina Błaszki - 7 087 597,10 PLN
 • Gmina Rokiciny - 1 101 821,85 PLN
 • Gmina Mniszków - 4 188 035,00 PLN
 • Gmina Czarnożyły - 6 362 968,76 PLN
 • Gmina Witonia - 1 640 535,70 PLN
 • Gmina Wieluń - 4 050 533,90 PLN
 • Gmina Góra Świętej Małgorzaty - 2 108 900,15 PLN
 • Gmina Wierzchlas - 2 505 191,40 PLN
 • Gmina Skierniewice - 4 850 725,60 PLN
 • Gmina Zduny - 5 404 387,91 PLN