Bajor Consulting.
. . .Studium wykonalności


Studium wykonalności jest podstawowym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie i najważniejszym z dokumentów aplikacyjnych, często decydującym o powodzeniu wniosku. Profesjonalnie przygotowane studium jest podstawą poprawnego i łatwego wypełnienia wniosku. Aby spełniało taką rolę wymaga jednak pracy zespołu ekspertów – konsultantów funduszy europejskich, inżynierów i analityków finansowych. Studium wymaga bowiem spojrzenia na planowaną inwestycję z szerszego punktu widzenia – społecznego, gospodarczego, ekonomicznego, technologicznego, technicznego, finansowego i wielu innych. Ponadto każdy rodzaj przedsięwzięcia ma ściśle określony, w dokumentach programowych, zakres i treść opracowania oraz kryteria według których powinno być wykonane.

Korzystając z wiedzy i doświadczenia ekspertów Bajor Consulting zyskujecie Państwo pewność, że Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną przygotowane profesjonalnie, zgodnie z kryteriami i przy zastosowaniu metod aktualnie polecanych przez Komisję Europejską. Daje to Państwu przewagę punktową i gwarancję sukcesu w konkursie jakim jest ocena wniosków przez Instytucje Zarządzające przyznawaniem środków.

Od konkurencji odróżnia nas ciągłe monitorowanie prawa wspólnotowego i krajowego w zakresie środków pomocowych UE, udoskonalanie stosowanych metod oraz indywidualne podejście do każdego klienta.

Zobacz nasze projekty, które uzyskały dotację >>


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844