Bajor Consulting.
. . .Plan Rozwoju Lokalnego


Plan Rozwoju Lokalnego (Strategia Rozwoju Gminy) to dokument strategiczny, określający kierunki rozwoju gminy w europejskiej rzeczywistości samorządowej. Nowatorski Plan określa nie tylko gotowość gminy do przyjmowania programów strukturalnych Unii Europejskiej ale także do kreowania społecznych programów rozwoju.

Pierwszym etapem pracy nad dokumentem powinna być swoista inwentaryzacja – określenie zasobów gminy (często zapomnianych, zaniedbanych lub niedocenianych), specyficznych uwarunkowań jej rozwoju oraz problemów, które wymagają działań interwencyjnych (inwestycyjnych).

Dalsza praca polega na poszukiwaniu możliwości rozwoju, nowych – dotychczas niestosowanych w gminie – rozwiązań problemów, które wynikają z przeprowadzonej inwentaryzacji. Istotne znaczenie w tych poszukiwaniach ma partycypacja społeczności lokalnej lub/ i jej przedstawicieli a tym samym pobudzenie aktywności lokalnej.

Zwieńczeniem Planu jest określenie mechanizmów finansowych, które pozwolą wdrożyć wypracowane rozwiązania i przeprowadzić potrzebne inwestycje, wyznaczenie struktury organizacyjnej realizującej założenia Planu oraz dalszych prac służących pozyskaniu środków finansowych.

Współpracujemy z gminami w całościowym opracowywaniu dokumentu, ale także – jako eksperci – na poszczególnych etapach, wspomagając procesy aktywizacji społecznej, bądź wskazując innowacyjne rozwiązania i źródła ich finansowania. Popieramy poszukiwanie indywidualnego dla każdej gminy modelu rozwoju oraz nowatorskie rozwiązania.

Wykonane Plany Rozwoju Lokalnego:

1. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Tarczyn,
2. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Łowicz,
3. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Nieborów,
4. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Jaktorów,
5. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Osjaków
6. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Brwinów,
7. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Warta,
8. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Wróblew,
9. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Domaniewice,
10. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Aleksandrów,
11. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Rzewnie,
12. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Stary Lubotyń,
13. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Nowa Brzeźnica,
14. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Szulborze,
15. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Ełk,
16. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Sieradz,
17. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Płońsk,
18. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Cielądz,
19. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Bolimów,
20. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Ujazd,
21. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Troszyn,
22. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Chąśno,
23. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Goszczanów,
24. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Sieradz,
25. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Brąszewice,
26. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Wierzchlas,
27. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Maków,
28. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Godzianów,
29. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Masłowice,
30. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Burzenin,


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844