Bajor Consulting.
. . .Odnowa wsi


Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszych usług związanych z przygotowaniem wniosku oraz Planu Odnowy Miejscowości w ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi. Aby zapewnić najwyższą jakość usług stworzyliśmy specjalny wydział, który realizuje działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działem kieruje Pani Marietta Kubera -  do niedawna pełniąca obowiązki Naczelnika Wydziału Płatności w wydziale PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Oferujemy Państwu:
1.    Ocenę szans na pozyskanie dotacji.
Przed przystąpieniem do prac Państwa projekt będzie oceniony pod względem zgodności z wymogami programu. W razie powstania nieprawidłowościach zostaniecie Państwo o nich poinformowani.  Za wstępną ocenę projektu nie jest pobierana opłata.
2.    Ocenę dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.
Praktyka uczy, że należy ze szczególna uwagą ocenić zgodność dokumentacji projektowej. Bardzo często nieprawidłowo wykonany kosztorys lub inne nieprawidłowości mogą zdecydować o odrzuceniu wniosku podczas oceny formalnej.
3.    Przygotowanie wniosku o dotację.

4.    Przygotowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

Prawidłowe przygotowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego jest kluczem do poprawnego rozliczenia wniosku oraz stworzenia wniosku o płatność. Nieprawidłowe sporządzenie harmonogramu było najczęstszym powodem problemów przy rozliczeniu projektu w ostatnim okresie programowania.
5.    Przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości.
Plan Odnowy Miejscowości musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju Wsi. Musi zachować pełną zgodność z wnioskiem oraz celami programu.

- W przypadku uzyskaniu dotacji pomożemy Państwu wdrożyć projekt i sporządzić wniosek o płatność


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844