Bajor Consulting.
. . .Nasz zespół


Anna Szymańska

Anna Szymańska zajmuje się pozyskiwaniem środków pomocowych od 1992 roku, w czasach kiedy rozpoczynały się Programy: STRUDER I, STRUDER II, Phare. Pracowała wtedy dla organizacji pozarządowych, Małych i Średnich Przedsiębiorstw a od czasu wdrażania Phare dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Swoją wiedzę dotyczącą pozyskiwania funduszy zawdzięcza licznym szkoleniom, jakie odbyła we Francji, Irlandii i Niemczech.

W latach 2000 – 2003 – pozyskała dla różnych instytucji i przedsiębiorstw ponad 40 milionów złotych. Były to pieniądze z różnych programów: Phare, PAOW (Bank Światowy), SAPARD, Phare FDI, program przedsapardowski.

Anna Szymańska jest trenerem Ministerstw: Gospodarki i Polityki Społecznej z zakresu Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie. Szkoli urzędników, kadrę zarządzającą MŚP, rolników i tych wszystkich, którzy chcą aktywnie pozyskiwać fundusze pomocowe UE.

Ponadto, jako konsultant Umbrelli, prowadziła, w różnych jednostkach samorządowych, warsztaty tworzące strategie zrównoważonego rozwoju wg Agendy 21. Anna Szymańska jest współtwórcą strategii rozwoju gospodarczego i turystyki obszaru EGO (jedyne w Polsce stowarzyszenie trzech powiatów – ełckiego, gołdapskiego i oleckiego). Jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku zajmowała się bieżącym informowaniem wszystkich potencjalnych beneficjentów funduszy – o zasadach i możliwościach pozyskiwania dofinansowywania ich projektów.

Przemysław Bajor

Magister prawa międzynarodowego. Specjalista ds. planowania strategicznego oraz funduszy europejskich dla samorządów. Swoje doświadczenie zdobywał przy projektach PHARE oraz SAPARD. Posiada duże doświadczenie z pracy z samorządami.

Autor licznych strategii, Planów Rozwoju Lokalnego, Lokalnych Programów Rewitalizacji, studiów wykonalności inwestycji. Specjalizuje się w projektach drogowych.

Przemysław Bajor jest autorem licznych publikacji na temat planowania strategicznego oraz sposobów pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Stały współpracownik Magazynu GMINA, Fundacji Promocji Gmin Polskich. Autor publikacji naukowych na temat planowania strategicznego.

W 2003 roku współtwórca zrzeszenia konsultantów funduszy europejskich e-unia, które zrzeszało ekspertów z całej Polski. Zrzeszenie jest w dalszym ciągu forum wymiany wiedzy i doświadczeń. Spotkania ekspertów stały się bezcenną skarbnicą wiedzy. Celem spotkań jest doskonalenie własnych umiejętności w zakresie skutecznego pozyskiwania funduszy europejskich.

Marietta Kubera

Magister ekonomii. Do roku 2008 pełniła obowiązki Naczelnika Wydziału Płatności w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Odpowiadała z rozliczenie projektów w ramach PROW oraz szkolenie kadry Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu oraz rozliczaniu funduszy Unii Europejskiej.

Edyta Stobba

Prawnik, długoletni pracownik administracji samorządowej, specjalista od ochrony środowiska, współautorka Programów Ochrony Środowiska, Ocen oddziaływania na środowisko i Programów Gospodarki Odpadami oraz licznych opracowań związanych z ochroną środowiska. Obecnie specjalista prawa cywilnego, gospodarczego i unijnego. Jest również trenerem w zakresie prawa i ochrony środowiska.


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844