Bajor Consulting.
. . .Leader


Zapraszamy do skorzystania z naszych usług polegających na pełnym zarządzaniu projektami LEADER.

Oferujemy:

Metoda angażowania i aktywnej współpracy wszystkich środowisk społeczności lokalnych jest najskuteczniejsza. Daje i cementuje poczucie współodpowiedzialności za swoją “małą ojczyznę”, pozwala realizować “własne” plany na “własnym” terenie. Poczucie pracy “dla siebie” pozwala z nadzieją patrzeć na realizację w kolejnych etapach zadań i programów operacyjnych strategii rozwoju obszarów wiejskich na terenie objętym projektem.

Z naszych usług skorzystały już następujące Lokalne Grupy Działania:
- LGD Wspólny Trakt,
- LGD Przymierze Jeziorsko,
- LGD Prym,
- LGD Polcentrum,
- LGD Gniazdo,
- LGD Mroga,
- LGD Dolina Rzeki Grabii,
- LGD Podkowa,
- LGD Nad Drzewiczką,
- LGD Bud – Uj Razem,
- LGD Ziemia Wieluńska,
- LGD Szlakiem Sieradzkiej Eski,


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844