Bajor Consulting.
. . .Doświadczenie


Poniżej przedstawiono projekty, które uzyskały dotację w latach 2013 – 2019:

1. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Maków poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych”
- wnioskodawca – Gmina Maków
- wartość projektu – 7 267 930,89 PLN
- wartość dofinansowania – 5 689 834,55 PLN
2. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych”
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Drzewica
- wartość projektu – 6 093 353,54 PLN
- wartość dofinansowania – 4 058 501,14 PLN
3. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarnożyły”
- wnioskodawca – Gmina Czarnożyły
- wartość projektu – 3 728 989,80 PLN
- wartość dofinansowania – 2 859 060,00 PLN
4. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Bolimów poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”
- wnioskodawca – Gmina Bolimów
- wartość projektu – 1 153 468,92 PLN
- wartość dofinansowania – 859 417,15 PLN
5. „Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Nowe Ostrowy”
- wnioskodawca – Gmina Nowe Ostrowy
- wartość projektu – 2 593 534,41 PLN
- wartość dofinansowania – 1 889 381,70 PLN
6. „Ochrona środowiska naturalnego Gminy Lipce Reymontowskie poprzez montaż i budowę odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej”
- wnioskodawca – Gmina Lipce Reymontowskie
- wartość projektu – 4 744 479,15 PLN
- wartość dofinansowania – 3 709 293,75 PLN
7. „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Centrum Psychiatrycznego w Warcie”
- wnioskodawca – Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
- wartość projektu – 7 193 164,39 PLN
- wartość dofinansowania – 4 970 885,96 PLN
8. „Ochrona powietrza Gminy Góra św. Małgorzaty poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”
- wnioskodawca – Gmina Góra św. Małgorzaty
- wartość projektu – 1 385 280,98 PLN
- wartość dofinansowania – 816 703,47 PLN
9. „Kompleksowa termomodernizacja budynków ŁODR zs. w Bratoszewicach”
- wnioskodawca – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
- wartość projektu – 2 809 784,61 PLN
- wartość dofinansowania – 1 941 721,07 PLN
10. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy społecznej w Rąbieniu”
- wnioskodawca – Powiat Zgierski
- wartość projektu – 3 220 711,00 PLN
- wartość dofinansowania – 2 200 710,46 PLN
11. „Gmina Mokrsko – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”
- wnioskodawca – Gmina Mokrsko
- wartość projektu – 1 089 911,98 PLN
- wartość dofinansowania – 753 191,21 PLN
12. „Termomodernizacja i wykonanie instalacji fotowoltaicznej budynku Urzędu Gminy w Żychlinie przy ulicy Barlickiego 15”
- wnioskodawca – Gmina Żychlin
- wartość projektu – 1 389 046,18 PLN
- wartość dofinansowania – 959 909,96 PLN
13. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Chlewie”
- wnioskodawca – Gmina Goszczanów
- wartość projektu – 1 993 669,33 PLN
- wartość dofinansowania – 1 321 117,68 PLN
14. „Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Drzewicy”
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Drzewica
- wartość projektu – 2 369 999,37 PLN
- wartość dofinansowania – 550 278,59 PLN
15. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łęczycy”
- wnioskodawca – Powiat Łęczycki
- wartość projektu – 3 085 600,82 PLN
- wartość dofinansowania – 2 096 569,79 PLM
16. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”
- wnioskodawca – Powiat Brzeziński
- wartość projektu – 3 288 007,85 PLN
- wartość dofinansowania – 1 812 867,89 PLN
17. „Termomodernizacja budynków Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie”
- wnioskodawca – Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
- wartość projektu – 7 854 932,00 PLN
- wartość dofinansowania – 5 382 568,38 PLN
18. „Gmina Maków – regionalnym centrum innowacji i rozwoju”
- wnioskodawca – Gmina Maków
- wartość projektu – 756 450,00 PLN
- wartość dofinansowania – 642 982,50 PLN
19. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski”
- wnioskodawca – Powiat Zduńskowolski
- wartość projektu – 2 103 642,60 PLN
- wartość dofinansowania – 1 722 620,00 PLN
20. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Michowice i Celigów gm. Głuchów”
- wnioskodawca – Gmina Głuchów
- wartość projektu – 7 010 773,89 PLN
- wartość dofinansowania – 4 844 843,74 PLN
21. „Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy i Miasta Warta”
- wnioskodawca – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta
- wartość projektu – 23 160 240,43 PLN
- wartość dofinansowania – 13 501 897,35 PLN
22. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas Przycłapy – etap I”
- wnioskodawca – Gmina Wierzchlas
- wartość projektu – 19 086 505,24 PLN
- wartość dofinansowania – 10 332 409,88  PLN
23. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michowice gm. Głuchów”
- wnioskodawca – Gmina Głuchów
- wartość projektu – 4 587 317,09 PLN
- wartość dofinansowania – 3 170 097,17 PLN
24. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ulicy Kolejowej w miejscowości Krośniewice”
- wnioskodawca – Gmina Krośniewice
- wartość projektu – 1 357 484,79 PLN
- wartość dofinansowania – 843 110,58 PLN
25. „Ochrona Rezerwatu Źródeł Borówki poprzez zagospodarowanie stawów w Pszczonowie”
- wnioskodawca – Gmina Maków
- wartość projektu – 246 246,00 PLN
- wartość dofinansowania – 170 170,00 PLN
26. „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim”
- wnioskodawca – Miasto Tomaszów Mazowiecki
- wartość projektu – 956 535,77 PLN
- wartość dofinansowania – 707 836,47 PLN
27. “Ochrona bioróżnorodności województwa łódzkiego poprzez modernizację i wyposażenie ośrodków prowadzących edukację ekologiczną”
- wnioskodawca – Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
- wartość projektu – 1 014 836,34 PLN
- wartość dofinansowania – 701 309,67PLN
28. Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno- komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego
- wnioskodawca – Gmina Rawa Mazowiecka
- wartość projektu – 883 266,08 PLN
- wartość dofinansowania – 610 387,12 PLN
29. Wdrożenie i rozbudowa Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz
- wnioskodawca – Miasto Zgierz
- wartość projektu – 2 031 972,19 PLN
- wartość dofinansowania – 1 404 208,42 PLN
30. Rewitalizacja miejscowości Parzęczew
- wnioskodawca – Gmina Parzęczew
- wartość projektu – 3 456 193,24 PLN
- wartość dofinansowania – 2 601 446,03 PLN
31. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – miasto nad rzeką
- wnioskodawca – Gmina Miasta Tomaszów Mazowiecki
- wartość projektu – 16 915 483,46 PLN
- wartość dofinansowania – 12 538 951,84 PLN
32. Rewitalizacja Miasta Warta – Etap II
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Warta
- wartość projektu – 4 011 212,20 PLN
- wartość dofinansowania – 1 812 834,57 PLN
33. Adaptacja dawnego dworca kolejowego Wieluń-Dąbrowa na cele kulturalne
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Wieluń
- wartość projektu – 2 448 474,93 PLN
- wartość dofinansowania – 1 559 051,01 PLN
34. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka
- wnioskodawca – Gmina Rawa Mazowiecka
- wartość projektu – 3 870 965,96 PLN
- wartość dofinansowania – 2 328 873,82 PLN
35. Budowa Centrum Szkoleniowo – Wystawienniczego i Turystyki Wodnej w porcie jachtowym “Jeziorsko” w miejscowości Ostrów Warcki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zagospodarowania turystycznego rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Warta
- wartość projektu – 8 010 100,22 PLN
- wartość dofinansowania – 5 411 044,87 PLN
36. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Warta
- wartość projektu – 6 538 237,29 PLN
- wartość dofinansowania – 4 252 512,05 PLN
37. Budowa szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki
- wnioskodawca – Gmina Wieluń
- wartość projektu – 2 173 652,23 PLN
- wartość dofinansowania – 1 173 652,23 PLN
38. Urządzenie centrów miejscowości – Zagroda Ludowa w Lipcach Reymontowskich markowym produktem turystycznym Województwa Łódzkiego
- wnioskodawca – Gmina Lipce Reymontowskie
- wartość projektu – 505 443,90 PLN
- wartość dofinansowania – 345 040,50 PLN
39. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Mieście i Gminie Drobin
- wnioskodawca – Gmina i Miasto Drobin
- wartość projektu – 2 505 771,00 PLN
- wartość dofinansowania – 1 837 336,80 PLN
40. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Parysów
- wnioskodawca – Gmina Parysów
- wartość projektu – 2 398 042,98 PLN
- wartość dofinansowania – 1 918 434,38 PLN
41. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilawa”
- wnioskodawca – Gmina Pilawa
- wartość projektu – 3 772 153,06 PLN
- wartość dofinansowania – 3 017 722,44 PLN
42. “Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”
- wnioskodawca – Gmina Pokrzywnica
- wartość projektu – 521 824,00 PLN
- wartość dofinansowania – 409 587,20 PLN
43. Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów
- wnioskodawca – Gmina Żelechów
- wartość projektu – 716 205,00 PLN
- wartość dofinansowania – 572 964,00 PLN
44. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice
- wnioskodawca – Gmina Łosice
- wartość projektu – 7 081 288,40 PLN
- wartość dofinansowania – 6 019 095,14 PLN
45. Budowa świetlicy wiejskiej w standardzie pasywnym w miejscowości Ojrzanów, gm. Ujazd
- wnioskodawca – Gmina Ujazd
- wartość projektu – 1 512 736,42 PLN
- wartość dofinansowania – 726 978,44 PLN
46. Budowa przedszkola w Sędziejowicach
- wnioskodawca – Gmina Sędziejowice
- wartość projektu – 12 036 676,83 PLN
- wartość dofinansowania – 6 813 037,13 PLN
47. Zaprojektowanie i budowa przedszkola/żłobka przy ul. Widok w Skierniewicach
- wnioskodawca – Miasto Skierniewice
- wartość projektu – 19 689 052,80 PLN
- wartość dofinansowania – 7 738 446,40 PLN
48. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem technicznym w Sierakowicach prawych
- wnioskodawca – Gmina Skierniewice
- wartość projektu – 7 808 084,03 PLN
- wartość dofinansowania – 4 856 464,54 PLN
49. Budowa świetlicy wiejskiej w mokrej w technologii pasywnej
- wnioskodawca – Gmina Skierniewice
- wartość projektu – 2 162 769,77 PLN
- wartość dofinansowania – 1 277 317,06 PLN
50. Budowa przedszkola publicznego w lipcach reymontowskich w technologii pasywnej
- wnioskodawca – Gmina Lipce Reymontowskie
- wartość projektu – 4 482 294,23 PLN
- wartość dofinansowania – 2 681 600,41 PLN
51. Budowa budynku urzędu gminy w miejscowości maków w technologii pasywnej na dz. Nr 595/2 i 595/3
- wnioskodawca – Gmina Maków
- wartość projektu – 6 563 991,25 PLN
- wartość dofinansowania – 3 813 567,33 PLN
52. „Rozwój Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej, w Gminie Zgierz”
- wnioskodawca – Gmina Zgierz
- wartość projektu – 5 555 571,80 PLN
- wartość dofinansowania – 2 208 516,77 PLN
53. „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Żelaznej”
- wnioskodawca – Gmina Skierniewice
- wartość projektu – 2 568 359,37 PLN
- wartość dofinansowania – 1 691 843,30 PLN
54. „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnego w Cielcach – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej”
- wnioskodawca – Gmina Warta
- wartość projektu – 1 474 678,04 PLN
- wartość dofinansowania – 871 054,04 PLN
55. Termomodernizacja zespołu dwóch budynków SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
- wnioskodawca – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
- wartość projektu – 3 607 074,44 PLN
- wartość dofinansowania – 2 260 988,48 PLN
56. Termomodernizacja budynku głównego SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E. Biernackiego w Opocznie
- wnioskodawca – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Opocznie
- wartość projektu – 5 120 473,64 PLN
- wartość dofinansowania – 3 288 759,49 PLN
57. „Modernizacja energetyczna Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”
- wnioskodawca – Powiat Brzeziński
- wartość projektu – 3 288 007,85 PLN
- wartość dofinansowania – 1 812 867,89 PLN
58. Ograniczenie degradacji Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie Gminy Mniszków poprzez budowę infrastruktury turystycznej oraz małej architektury – Etap II
- wnioskodawca – Gmina Mniszków
- wartość projektu – 1 554 638,80 PLN
- wartość dofinansowania – 935 311,15  PLN
59. Odnowa infrastruktury na szlaku turystycznym w miejscowości Rosanów, w Gminie Zgierz
- wnioskodawca – Gmina Zgierz
- wartość projektu – 393 600,00 PLN
- wartość dofinansowania – 272 000,00 PLN
60. Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności
- wnioskodawca – Gmina Bolimów
- wartość projektu – 4 748 169,00 PLN
- wartość dofinansowania – 1 681 036,93 PLN
61. Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji społeczno – gospodarczych
- wnioskodawca – Gmina Sulejów
- wartość projektu – 14 971 246,99 PLN
- wartość dofinansowania – 10 882 919,20 PLN
62. Regionalne Centrum Bioróżnorodności Ogrodniczej jako ośrodek integrujący ochronę ex situ różnorodności biologicznej województwa łódzkiego
- wnioskodawca – Instytut Ogrodnictwa
- wartość projektu – 6 826 500,00 PLN
- wartość dofinansowania – 4 717 500,00 PLN

Poniżej przedstawiono projekty, które uzyskały dotację w latach 2007 – 2013:

Gospodarka wodno – ściekowa:
Gmina Bolimów
„Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bolimów”
1.miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja -   5 499 433,84 PLN

Gmina Koluszki
„Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej po wschodniej stronie Miasta Koluszki”
3.miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja – 12 631 806,36 PLN

Gmina Sulejów
„Realizacja programu ochrony wód zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie Gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków- etap I”
2.miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja – 19 134 618,93 PLN

Gmina Wierzchlas
„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”
8 miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja  – 15 005 569,25 PLN

Gmina Głuchów
„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Białynin – II etap”
Uzyskana dotacja – 1 763 421,00 PLN

Gmina Brzeziny
„Przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Brzeziny”
Uzyskana dotacja – 1 500 134,00 PLN

Gmina Klonowa
„Budowa sieci wodociągowej Klonowa – strefa II”
Uzyskana dotacja – 824 653,00 PLN

Gmina Goszczanów
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Goszczanowie – II etap
Uzyskana dotacja – 1 551 613,00 PLN

Gmina Osjaków
„Przebudowa technologii stacji uzdatniania wody w Osjakowie”
Uzyskana dotacja – 432 958,00 PLN

Gmina Rogów
„Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Przyłęk Duży”
Uzyskana dotacja – 1 045 808,00 PLN

Gmina Skomlin
„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wichernik, Walenczyzna i Skomlin”
Uzyskana dotacja – 1 353 015,00 PLN
Gmina Góra Świętej Małgorzaty
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzyce, Góra Św. Małgorzaty, Bryski”
Uzyskana dotacja – 4 000 000,00 PLN

Gmina Wierzchlas
„Budowa Systemu Przydomowych Oczyszczalni Ścieków w Gminie Wierzchlas”
Uzyskana dotacja – 551 692,00 PLN

Gmina Wróblew
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wróblew, etap I, zadanie 2, część 2, odcinek 2 wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wróblewie”
Uzyskana dotacja – 1 198 794,00 PLN

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Miejscowości Kaletnik wraz z obudową studni”
Uzyskana dotacja – 591 210,00 PLN

Edukacja:

Gmina Nieborów
„Budowa szkolnej Sali sportowej przy Gimnazjum Nr 1 w Kompinie”
2. miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja -  3 030 792,95 PLN

Gmina Burzenin
„Budowa szkolnej Sali sportowej przy Gimnazjum w Burzeninie”
3. miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja – 2 023 583,59 PLN

Gmina Rawa Mazowiecka
„Budowa Sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej”
5. miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja – 2 381 819,69 PLN

Gmina i Miasto Warta
„Adaptacja części szkoły Podstawowej w Warcie na Publiczne Przedszkole”
Uzyskana dotacja – 415 265,90 PLN

Gmina Koluszki
„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we wsi Długie”
Uzyskana dotacja – 1 010 247,81 PLN

Powiat Tomaszowski
„Rozbudowa kompleksu dydaktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim poprzez budowę łącznika wielofunkcyjnego”
Uzyskana dotacja – 642 980,86 PLN

Gmina Brąszewice
„Adaptacja i rozbudowa budynku po byłym Komisariacie Policji na publiczne Przedszkole w Brąszewicach wraz z urządzeniami technicznymi”
Uzyskana dotacja – 1 528 590,24 PLN

Infrastruktura pomocy społecznej:

Powiat Łowicki
„ Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku”
6. miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja – 966 141,14PLN

Drogi:

Powiat Skierniewicki
„Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
4. miejsce na liście rankingowej
Uzyskana dotacja – 16 905 093,26 PLN

Gmina Przedbórz
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Wieś”
Uzyskana dotacja – 1 814 186,19 PLN

Ochrona powietrza:
Gmina Maków
„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrowicach”
Uzyskana dotacja -  543 438,86 PLN

Zagrożenia środowiska:

Gmina Zduńska Wola

„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Uzyskana dotacja -  522 391,89 PLN

Gmina i Miasto Drzewica
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Drzewica”
Uzyskana dotacja – 607 444,00 PLN

Gmina Wierzchlas
„Wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Wierzchlesie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Uzyskana dotacja – 521 407,00 PLN

Gmina Lutomiersk
„Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szydłów”
Uzyskana dotacja – 452 425,03 PLN

Gmina Sulejów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie”
Uzyskana dotacja – 680 000,00 PLN

Gmina Goszczanów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego zachodniej części województwa łódzkiego poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na użytek OSP Goszczanów”
Uzyskana dotacja – 723 044,00 PLN

Gmina Gidle
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Gidle poprzez zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gidle”
Uzyskana dotacja – 690 846,00 PLN

Gmina Miasto Sieradz
„Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Sieradzu”
Uzyskana dotacja – 656 871,50 PLN

Gmina Łyszkowice
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie łowickim poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łyszkowice oraz OSP Stachlew”
Uzyskana dotacja – 689 775,00 PLN

Gmina Bolimów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bolimów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bolimowie”
Uzyskana dotacja – 641 750,00 PLN

Gmina Sędziejowice
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu łaskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pruszków”
Uzyskana dotacja – 606 900,00 PLN

Gmina Skierniewice
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice”
Uzyskana dotacja – 437 545,99 PLN

Powiat Łowicki
„Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego”
Uzyskana dotacja – 526 638,00 PLN

Gmina Skomlin
„Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na użytek OSP Skomlin”
Uzyskana dotacja – 604 384,00 PLN

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chechle”
Uzyskana dotacja – 696 694,00 PLN

Gmina Klonowa
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”
Uzyskana dotacja – 595 000,00 PLN

Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4×4 dla OSP Krośniewice”
Uzyskana dotacja – 656 914,00 PLN

Projekty dotyczące turystyki:

Powiat Łowicki
„Uzupełnienie oferty turystyczno – kulturalnej Powiatu Łowickiego poprzez przebudowę budynku siedziby Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej”
Uzyskana dotacja – 613 473,34 PLN

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dmosińskiej w Nagawkach
„Żywy Skansen – Centrum Folkloru Polskiego”
Uzyskana dotacja – 9 995 362,40 PLN

Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
„Zabezpieczenie i adaptacja wyrobisk Grot Nagórzyckich w Tomaszowie Mazowieckim na podziemną trasę turystyczną”
Uzyskana dotacja – 3 290 981,90 PLN

Projekty dotycząc transportu publicznego:

Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach Sp. z o.o.
„Zakup autobusów dla MZK Sp. z o.o. – Etap II Zakup sześciu sztuk autobusów”
Uzyskana dotacja – 2 355 000,00 PLN

Odnowa wsi:

Gmina Rogów
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Rogów”
Uzyskana dotacja – 500 000 PLN

Gmina Brzeziny
„Modernizacja i przebudowa świetlicy środowiskowej we wsi Bogdanka”
Uzyskana dotacja – 411 471 PLN

Gmina Góra św. Małgorzaty
„Budowa lokalnego ośrodka sportu i rekreacji w miejscowości Nowy Gaj”
Uzyskana dotacja – 488 355 PLN

Parafia Rzymsko Katolicka w Korczewie
„Remont zabytkowego kościoła parafialnego w Korczewie”
Uzyskana dotacja – 487 629 PLN

Gmina Łyszkowice
„Budowa trybun z zadaszeniem, ogrodzeniem zewnętrznym oraz remont bieżni”
Uzyskana dotacja – 500 000 PLN

Gmina Bolimów
„Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Bolimowie”
Uzyskana dotacja – 500 000 PLN

Gmina Skomlin
„Przebudowa infrastruktury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie”
Uzyskana dotacja – 500 000 PLN

Gmina Głuchów
„Odnowa Wsi Wysokienice poprzez urządzenie miasteczka ruchu drogowego”
Uzyskana dotacja – 478 014 PLN

Gmina Osjaków
„Poprawienie estetyki przestrzeni publicznej w miejscowości Osjaków”
Uzyskana dotacja – 348 857 PLN

Gmina Nieborów
„Modernizacja boiska sportowego w Nieborowie”
Uzyskana dotacja – 500 000 PLN

Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu
„Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich”
Uzyskana dotacja – 500 000 PLN

Wybrane projekty zrealizowane do roku 2007:

ZPORR – Działanie 3.3.1 – Modernizacja szkoły podstawowej nr 1 na terenie rewitalizowanym – Gmina Miasta Gostynin
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Rewitalizacja rynku miejskiego wraz z otoczeniem – Gmina Tarczyn
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Remont biblioteki publicznej – Miasto Wieluń
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Modernizacja przedszkola miejskiego – Gmina Warta
ZPORR – Działanie 3.3.2 – Rewitalizacji budynków powojskowych na potrzeby szkoły zawodowej – Powiat piaseczyński
ZPORR – Działanie 1.1 – Modernizacja 2,4 km drogi Gminnej Jaktorów –Budy Michałowskie – Gmina Jaktorów
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja 6 km drogi gminnej w miejscowości Rzewnie – Gmina Rzewnie
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja układu drogowego w gminie Aleksandrów – Gmina Aleksandrów
ZPORR – Działanie 1.1 – Modernizacja układu dróg o charakterze regionalnym w gminie Maków – Gmina Maków
ZPORR – Działanie 3.5.1 – Budowa gimnazjum publicznego – Gmina Brwinów
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście Brwinów – Gmina Brwinów
ZPORR – Działanie 3.2 – ZPORR – Działanie 3.1 – Miasto Ząbki
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 2 w Ząbkach – Miasto Ząbki
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury – Miasto Ząbki
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja drogi powiatowej II etap – powiat olecki
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Modernizacja i wyposażenie Szpitala w Ełku – miasto Ełk
ZPORR – Działanie 3.5.2 – E-projekt internetyzacji Szpitala – powiat giżycki
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Modernizacja Izby Przyjęć z zakupem sprzętu w Olsztynie
ZPORR – Działanie 3.1. – Budowa wodociągu gminnego – Gmina Ełk
ZPORR – Działanie 3.5.1 – Modernizacja i rozbudowa LO w Ełku – powiat ełcki
ZPORR – Działanie 3.1 – Budowa wodociągu gminnego 39,6 km – Gmina Kalinowo
ZPORR – Działanie 1.5 – „E-administracja” – gmina Kalinowo
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Budowa Sali sportowej przy zespole szkół gminnych w Stradunach – Gmina Ełk
ZPORR – Działanie 3.1 – Przebudowa dróg gminnych – Gmina Ełk
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja ul. Kościuszki w Stradunach – Gmina Ełk
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja drogi Koziki – Giże 1,577 km – Gmina Ełk
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Modernizacja oddziału chirurgicznego Szpitala w Piszu – powiat piski
ZPORR – Działanie 3.1 – Modernizacja stacji uzdatniania wody Pomiany – Gmina Bargłów Kościelny
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Remont i adaptacja zabytkowej kamienicy na Centrum Kultury – Miasto Olsztyn
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Termomodernizacja Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Miejskiego w Olsztynie – Miasto Olsztyn
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Dostosowanie Zakładu Opieki Paliatywnej do norm – NZOP Olsztyn
ZPORR – Działanie 3.5.1 – Budowa Hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ełku – Miasto Ełk
ZPORR – Działanie 3.5.2 – Modernizacja i adaptacja II pietra na sale operacyjną – SPECMED Ełk
ZPORR – Działanie 1.1.2 – Modernizacja tras autobusowych i zakup taboru w Olsztynie – Miasto Olsztyn
ZPORR – Działanie 1.1.2 – Zakup taboru i modernizacja pętli autobusowej w Ełku – Miasto Ełk
ZPORR – Działanie 1.5 – e-projekt – Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
ZPORR – Działanie 3.3.2 – Remont dawnej wieży ciśnień – obecnie Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie – Miasto Olsztyn
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Modernizacja ulicy Wczasowej w Ełku – Miasto Ełk
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Modernizacja ulic Rzemieślniczej i Bursztynowej w Ełku – Miasto Ełk
ZPORR – Działanie 3.3.1 – Modernizacja kamienicy w Ełku w ramach rewitalizacji – Miasto Ełk
ZPORR – Działanie 3.3.2 – Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Ełku – Miasto Ełk
ZPORR – Działanie 1.4 – Dofinansowanie działań promocyjnych OLA w Olsztynie – Miasto Olsztyn
EOG – Szpital Miejski w Olsztynie – Oddział rehabilitacji otyłości
SPO ROL działanie 2.3 – Odnowa centrum miejscowości Skomlin– Gmina Skomlin
SPO ROL działanie 2.3 – Remont Domu Ludowego w miejscowości Małków – Gmina Warta
SPO ROL działanie 2.3 – Budowa świetlicy wiejskiej w Sielcach Lewych – Gmina Maków
SPO ROL działanie 2.3 – Budowa świetlicy wiejskiej wraz z bazą sportową przy OSP w Słomkowie – Gmina Maków
SPO ROL działanie 2.3 – Przebudowa Miejskiego Domu Kultury – Gmina Warta
SPO ROL działanie 2.3 – „Bajkolandia” – Gmina Sokolniki
SPO ROL działanie 2.7 – wniosek do I schematu Programu LEADER+ – Gmina Warta
SPO ROL działanie 2.7 – wniosek do I schematu Programu LEADER+ Gmina Nowa Brzeźnica
SPO ROL działanie 2.7 – wniosek do I schematu Programu LEADER+ – Gmina Lubaczów
SPO ROL działanie 2.7 – wniosek do I schematu Programu LEADER+ – Gmina Sieradz

Wykonane Lokalne Programy Rewitalizacji:
1.    Miasto Sopot,
2.    Miasto Wołomin,
3.    Miasto Wieluń,
4.    Miasto Kozienice,
5.    Miasto Gostynin,
6.    Miasto Tarczyn,
7.    Miasto Marki ,
8.    Miasto Ząbki,
9.    Miasto Sierpc,
10.    Miasto Warta,
11.    Miasto Płońsk,
12.    Miasto Serock,
13.    Miasto Góra Kalwaria (dla terenu powojskowego),
14.    Miasto Poddębice,
15.    Miasto Koluszki,
16.    Miasto Krośniewice,

17. Miasto Skierniewice

Wykonane Plany Rozwoju Lokalnego:

1. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Tarczyn,
2. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Łowicz,
3. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Nieborów,
4. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Jaktorów,
5. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Osjaków
6. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Brwinów,
7. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Warta,
8. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Wróblew,
9. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Domaniewice,
10. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Aleksandrów,
11. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Rzewnie,
12. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Stary Lubotyń,
13. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Nowa Brzeźnica,
14. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Szulborze,
15. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Ełk,
16. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Sieradz,
17. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Płońsk,
18. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Cielądz,
19. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Bolimów,
20. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Ujazd,
21. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Troszyn,
22. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Chąśno,
23. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Goszczanów,
24. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Sieradz,
25. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Brąszewice,
26. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Wierzchlas,
27. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Maków,
28. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Godzianów,
29. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Masłowice,
30. Plan Rozwoju Lokalnego – gmina Burzenin,


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844