Bajor Consulting.
. . .Kolektory słoneczne dzięki dotacjom!Cieszymy się, że nasi klienci – Gmina Krośniewice i Maków jako pierwsze w Polsce otrzymały dotacje na kompleksową instalacje kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. Kolektory słoneczne zostaną zainstalowane na 870 budynkach prywatnych!

W szkole w Krośniewicach zainstalowany zostanie nowoczesny piec na biomasę a na 435 budynkach prywatnych nowoczesny, próżniowy system solarny. Całkowity koszt projektu to 11497120,00 zł. Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 9772552,00 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu). Projekt znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej.
Urząd Marszałkowski w Łodzi podjął również decyzję o przyznaniu dofinansowania dla naszego klienta – Gminy Maków na zadanie pn.: “Wykorzystanie energii słonecznej szansa na poprawę jakości środowiska w Gminie Maków”. Wniosek uplasował się na 3 pozycji listy rankingowej. Kolektory słoneczne zamontowane zostaną w co 3 gospodarstwie gminy. Jest to 435 posesji! Wartość projektu opiewa na kwotę  7480250,00 zł., dofinansowanie przyznano w kwocie 6307077,86 zł.

Dotację otrzymał również trzeci z naszych klientów – Powiat Skierniewicki na instalacje solarną na Domu Dziecka w Strobowie. Dotacja wyniosła 212 815,53 zł.

Łącznie nasza firma pozyskała 16 292 44,39 zł na instalację odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim.


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844