Bajor Consulting.
. . .35 mln dla Teatru Wielkiego w Łodzi!Po wielu miesiącach prac nad dokumentacją, studium wykonalności projektu nasz klient -  Teatr Wielki w Łodzi otrzyma 35 mln dotacji.
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 2026/10 w dniu 23 grudnia br. zakwalifikował do dofinansowania projekt pn. „Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi” złożony przez Teatr Wielki w Łodzi.

Przedmiotem projektu jest poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi. Projekt został podzielony na trzy głównie zadania:
Zadanie 1 -  Rozbudowa i przebudowa budynku technicznego Teatru Wielkiego w Łodzi.
Zadanie 2 – Modernizacja zaplecza technicznego sceny głównej Teatru Wielkiego w  Łodzi.
Zadanie 3 -  Modernizacja  zabytkowego wystroju, modernizacja holu szatniowego na potrzeby stałej sceny kameralnej do realizacji małych form operowych, modernizacja  instalacji wewnętrznych oraz wyposażenia pomieszczeń budynku głównego Teatru Wielkiego w Łodzi.
Dzięki realizacji projekt Teatr Wielki w Łodzi stanie się jedną z najnowocześniejszych scen operowych w Polsce.


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844