Bajor Consulting.
. . .20 wozów strażackich dzięki dotacjiNasza firmy pozyskała już dotacje na 20 wozów ratowniczo – gaśniczych. Jednostki straży pożarnej zakupiły dzięki dotacji najnowocześniejszy, w pełni funkcjonalny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie. Dotacja wyniosła 85% całkowitych kosztów zakupu sprzętu. Poniżej publikujemy listę naszych klientów z nazwą projektu oraz wartością uzyskanej dotacji.


Gmina Zduńska Wola
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w gminie Zduńska Wola poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Uzyskana dotacja -  522 391,89 PLN
Gmina i Miasto Drzewica
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Drzewica”
Uzyskana dotacja – 607 444,00 PLN
Gmina Wierzchlas
„Wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Wierzchlesie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Uzyskana dotacja – 521 407,00 PLN
Gmina Lutomiersk
„Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szydłów”
Uzyskana dotacja – 452 425,03 PLN
Gmina Sulejów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie”
Uzyskana dotacja – 680 000,00 PLN
Gmina Goszczanów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego zachodniej części województwa łódzkiego poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na użytek OSP Goszczanów”
Uzyskana dotacja – 723 044,00 PLN
Gmina Gidle
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Gidle poprzez zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gidle”
Uzyskana dotacja – 690 846,00 PLN
Gmina Miasto Sieradz
„Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Sieradzu”
Uzyskana dotacja – 656 871,50 PLN
Gmina Łyszkowice
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie łowickim poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łyszkowice oraz OSP Stachlew”
Uzyskana dotacja – 689 775,00 PLN
Gmina Bolimów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bolimów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bolimowie”
Uzyskana dotacja – 641 750,00 PLN
Gmina Sędziejowice
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu łaskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pruszków”
Uzyskana dotacja – 606 900,00 PLN
Gmina Skierniewice
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice”
Uzyskana dotacja – 437 545,99 PLN
Powiat Łowicki
„Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego”
Uzyskana dotacja – 526 638,00 PLN
Gmina Skomlin
„Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na użytek OSP Skomlin”
Uzyskana dotacja – 604 384,00 PLN
Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chechle”
Uzyskana dotacja – 696 694,00 PLN
Gmina Klonowa
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”
Uzyskana dotacja – 595 000,00 PLN
Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4×4 dla OSP Krośniewice”
Uzyskana dotacja – 656 914,00 PLN


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844