Bajor Consulting.
. . .Już 38,5 mln PLN w 2010 roku!Od początku roku do marca 2010 nasi klienci uzyskali już 38,5 mln PLN dotacji! Poniżej przedstawiamy pełną listę projektów, które uzyskały dotację od początku 2010 roku:

Gmina Grodzisk Mazowiecki
„Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów centrum Grodziska Mazowieckiego”, etap I – Tereny zielone i zabytki miasta.
Uzyskana dotacja – 17 518 400,08 PLN

Powiat Sochaczewski
„Adaptacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”
Uzyskana dotacja – 7 872 226,32 PLN

Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach Sp. z o.o.
„Zakup autobusów dla MZK Sp. z o.o. – Etap II Zakup sześciu sztuk autobusów”
Uzyskana dotacja – 2 355 000,00 PLN

Gmina i Miasto Drzewica
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu opoczyńskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Drzewica”
Uzyskana dotacja – 607 444,00 PLN

Gmina Wierzchlas
„Wzmocnienie potencjału jednostki OSP w Wierzchlesie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”
Uzyskana dotacja – 521 407,00 PLN

Gmina Lutomiersk
„Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Szydłów”
Uzyskana dotacja – 452 425,03 PLN

Gmina Sulejów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie”
Uzyskana dotacja – 680 000,00 PLN

Gmina Goszczanów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego zachodniej części województwa łódzkiego poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na użytek OSP Goszczanów”
Uzyskana dotacja – 723 044,00 PLN

Gmina Gidle
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego Gminy Gidle poprzez zakup pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP Gidle”
Uzyskana dotacja – 690 846,00 PLN

Gmina Miasto Sieradz
„Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Sieradzu”
Uzyskana dotacja – 656 871,50 PLN

Gmina Łyszkowice
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie łowickim poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łyszkowice oraz OSP Stachlew”
Uzyskana dotacja – 689 775,00 PLN

Gmina Bolimów
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Bolimów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bolimowie”
Uzyskana dotacja – 641 750,00 PLN

Gmina Sędziejowice
„Wsparcie systemu ratowniczo – gaśniczego powiatu łaskiego poprzez zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pruszków”
Uzyskana dotacja – 606 900,00 PLN

Gmina Skierniewice
„Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Mokra Lewa, Gmina Skierniewice”
Uzyskana dotacja – 437 545,99 PLN

Powiat Łowicki
„Wsparcie techniczne Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego”
Uzyskana dotacja – 526 638,00 PLN

Gmina Skomlin
„Poprawa efektywności działania systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Skomlin poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego na użytek OSP Skomlin”
Uzyskana dotacja – 604 384,00 PLN

Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chechle”
Uzyskana dotacja – 696 694,00 PLN

Gmina Klonowa
„Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego”
Uzyskana dotacja – 595 000,00 PLN

Ochotnicza Straż Pożarna w Krośniewicach
„Wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze województwa poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4×4 dla OSP Krośniewice”
Uzyskana dotacja – 656 914,00 PLN

Gmina Wieluń
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie”
Uzyskana dotacja – 542 921,80 PLN

Gmina Rogów
„Termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym”
Uzyskana dotacja – 385 195,28 PLN


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844