Bajor Consulting.
. . .Projekt UE


Nasza firma od 1.11.2020 realizuje projekt pn. Wzrost konkurencyjności firmy BAJOR CONSULTING poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii mobilnych i  informatycznych finansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


35 mln dla Teatru Wielkiego w Łodzi!


Po wielu miesiącach prac nad dokumentacją, studium wykonalności projektu nasz klient -  Teatr Wielki w Łodzi otrzyma 35 mln dotacji.
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 2026/10 w dniu 23 grudnia br. zakwalifikował do dofinansowania projekt pn. „Poprawa infrastruktury budynków Teatru Wielkiego w Łodzi” złożony przez Teatr Wielki w Łodzi. Czytaj dalej…


Rewitalizacja Miasta Sieradz


Miło nam poinformować, że projekt naszego klienta – Miasta Sieradz został zakwalifikowany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Projekt pn. „Od elekcji Królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” złożony został przez Gminę Miasto Sieradz w ramach Osi Priorytetowej V Infrastruktura społeczna, Działanie V.4 Infrastruktura kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Projekt umieszczony jest w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Czytaj dalej…


Kolektory słoneczne dzięki dotacjom!


Cieszymy się, że nasi klienci – Gmina Krośniewice i Maków jako pierwsze w Polsce otrzymały dotacje na kompleksową instalacje kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych. Kolektory słoneczne zostaną zainstalowane na 870 budynkach prywatnych!

W szkole w Krośniewicach zainstalowany zostanie nowoczesny piec na biomasę a na 435 budynkach prywatnych nowoczesny, próżniowy system solarny. Całkowity koszt projektu to 11497120,00 zł. Dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 9772552,00 zł (co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu). Projekt znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej. Czytaj dalej…


20 wozów strażackich dzięki dotacji


Nasza firmy pozyskała już dotacje na 20 wozów ratowniczo – gaśniczych. Jednostki straży pożarnej zakupiły dzięki dotacji najnowocześniejszy, w pełni funkcjonalny sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie. Dotacja wyniosła 85% całkowitych kosztów zakupu sprzętu. Poniżej publikujemy listę naszych klientów z nazwą projektu oraz wartością uzyskanej dotacji.

Czytaj dalej…


6 nowych autobusów w Skierniewicach


6 nowoczesnych autobusów niskopodłogowych już niedługo wozić będzie pasażerów po Mieście Skierniewice. Miejski Zakład Komunikacji w Skierniewicach otrzyma na ten cel dotację w wysokości  2355000,00 zł. Środki te pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Opracowany przez nasza firmę wniosek i studium wykonalności projektu znalazły się na 4 miejscu listy rankingowej.


Elektoroniczny bilet w Zduńskiej Woli


Wniosek i studium wykonalności przygotowany dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Zduńskiej Woli znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej. Tym samym przedsiębiorstwo pozyskało 360 000,00 zł na wdrożenie inteligentnego biletu elektronicznego na terenie Miasta Zduńska Wola.


Kontakt

Bajor Consulting
Józefów 5J, 95-002 Smardzew
+48 501 425 844